Ewangelizacja wizualna(07.07.2021)

ODDAJ BOGU STER SWOJEGO ŻYCIA

ODDAJ BOGU STER SWOJEGO ŻYCIA

Spróbujmy pochylić się nad słowami Jezusa wzywającymi nas do czujności, gotowości i bycia oddanymi Bogu.1. Być oddanym Bogu to posiadać odpowiedni strój: „Niech będą przepasane biodra wasze”. Jezusowi nie chodzi tylko o zewnętrzny ubiór. Chodzi bardziej o szatę serca – wewnętrzne przekonanie co do wartości, którymi zdecydowaliśmy się żyć. Biodra mają być przepasane prawdą, dobrem, służbą innym, modlitwą i tym wszystkim co jest istotą życia z Bogiem. Noszenie odpowiedniego stroju mówi o przynależności. W jaki strój ubrane jest moje serce?2. Być oddanym Bogu to myśleć o Nim i czekać na Jego przyjście: „A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana”. Człowiek oczekujący to człowiek tęsknoty, nadziei i pragnienia. Mąż oddany żonie, żona mężowi, rodzice dzieciom, a dzieci rodzicom są...


(02.06.2021)

MIEJ SERCE JAK BÓG: CZYSTE, ŁAGODNE, POKORNE

MIEJ SERCE JAK BÓG: CZYSTE, ŁAGODNE, POKORNE

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko prze kazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. (Mt 11,25–30). Pan Jezus modli się do Ojca: „Wysławiam Cię Ojcze […], że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.Jakie to rzeczy zostały zakryte? Kim są owi prostaczkowie? Tajemnicą Boga...


(01.05.2021)

MARYJA NASZĄ MATKĄ I KÓLOWĄ

MARYJA NASZĄ MATKĄ I KÓLOWĄ

Z nastaniem maja w całej Polsce rozbrzmiewają pieśni maryjne. Przepiękną formą sławienia Maryi są nabożeństwa majowe. Warto jednak również w tym miesiącu przypominać sobie o tym, że jesteśmy narodem, który w sposób szczególny jest z Nią związany i Jej poddany, że Polska jest królestwem Matki Bożej i ten fakt wyznacza w znacznej mierze naszą tożsamość narodową. Najcenniejszym skarbem dla każdego człowieka na ziemi jest jego matka. Maryja dla Chrystusa była także najdroższą osobą. Ten drogocenny dar przekazuje nam Jezus umierając na krzyżu. "Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka Twoja" (J 19,26-27). Odtąd wszyscy wierzący w Chrystusa mają prawo nazywać Maryję swoją Matką.Kto uważnie czyta Ewangelię, ten zauważy, że Maryja jest tam...


(03.04.2021)

TWOJE ŚWIATŁO JEST W NAS

TWOJE ŚWIATŁO  JEST W NAS

Chrystus, światło, jest ogniem, jest płomieniem, który spala zło przemieniając w ten sposób świat i nas samych. „Kto jest blisko mnie, ten jest blisko ognia”, brzmi słowo Jezusa przekazane nam przez Orygenesa. Ten ogień jest równocześnie ciepłem, nie zimnym światłem, ale światłem, w którym spotykają się ciepło i dobroć Boga.Światło umożliwia życie. Umożliwia spotkanie. Umożliwia komunikację. Umożliwia poznanie, dostęp do rzeczywistości, do prawdy. Umożliwiając poznanie umożliwia też wolność i postęp. Zło się ukrywa. Dlatego też światło jest wyrazem dobra, które jest światłością i tworzy światłość. Jesteśmy w stanie działać w ciągu dnia. To, że Bóg stworzył światło oznacza więc, że Bóg stworzył świat jako przestrzeń poznania i prawdy, jako przestrzeń spotkania i wolności, przestrzeń dobra i miłości....


(13.03.2021)

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Św. Józef - oblubieniec Maryi i zarazem prosty rzemieślnik, daje nam przykład pracy połączonej z modlitwą i życiem rodzinnym. II Polski Synod Plenarny w dokumencie Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie przypomina: „Ciche życie Józefa, Maryi i Jezusa w Nazarecie wskazuje, jak rodzice i dzieci mogą jednoczyć się z Bogiem na najbardziej codziennych drogach, jak codzienność staje się szkołą Ewangelii i wprowadza na drogę uświęcenia. Od Świętej Rodziny czerpiemy lekcję życia rodzinnego, jego ewangelicznej prostoty i świętości. Od Rodziny z Nazaretu bierzemy też przykład gorliwej pracy zawodowej i domowej”. Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i Matkę Bożą wiernej straży św. Józefa z Nazaretu, który był sługą wiernym i roztropnym. Dziś uznawany jest za opiekuna całego Kościoła,...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku