Ewangelizacja wizualna(05.03.2022)

NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SWYM SERCEM

NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SWYM SERCEM

Kolejny Wielki Post w naszym życiu. I kolejny raz słyszymy te same wezwania w Liturgii Słowa: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem” (Jl 2,12). Może tyle razy już próbowaliśmy i się nie udało. Na szczęście nas Bóg jest Bogiem cierpliwym, Kimś, kto się łatwo nie zniechęca i nas również zachęca do tego, że zawsze możemy zacząć od nowa.Tak wiele energii często wkładamy, żeby coś zmienić. A może tym razem warto dać więcej pola do działania Panu Bogu, by nauczyć się bardziej polegać na Nim niż na naszych siłach.NAWRÓĆ SIĘ SERCEM! Jak to zrobić?Słowo Boże daje nam na początku Wielkiego Postu trzy pochodnie, które – jeśli ich użyjemy – mogą w nas rozpalić miłości do Boga i do życia: modlitwa, jałmużna i post. Modlitwa dotyczy naszej relacji do Boga, post – relacji do siebie samego, a jałmużna relacji...


(12.02.2022)

WPUŚĆ PROMIEŃ BOŻEGO ŚWIATŁA

WPUŚĆ PROMIEŃ BOŻEGO ŚWIATŁA

Potrzebujemy Bożego światła, by oświetliło ciemne obszary w naszym życiu: - nasze trudne doświadczenia, - nasze choroby, - nasze porażki i błędy, - nasze szare strefy. Potrzebujemy, by wzeszło światło Chrystusa tam, gdzie być może wcale nie chcemy by dotarło. Powinno mieć dostęp do wszystkich tajnych zakamarków, skrywanych często ze strachu. Czasami jesteśmy trochę podobni do Adama, który tak odpowiedział Bogu, gdy ten go szukał, „Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie, i przestraszyłem się, bo jestem nagi - dlatego ukryłem się”. (Księga Rodzaju 3,10), Pozwól Chrystusowi rozjaśnić każdy pokój w twoim życiu, nawet ten najciemniejszy. Nie bój się! To światło przynosi życie i odnowę. Jeśli obnaży jakieś nieczystości, jakiś brud, to dlatego, że Bóg chce oczyścić twoje serce i myśli. Być może wyciągnie na światło jakąś...


(23.12.2021)

IM BLIŻEJ JESUSA TYM WIĘCEJ POKOJU

IM BLIŻEJ JESUSA TYM WIĘCEJ POKOJU

Modlitwa bożonarodzeniowaUczyń nas, Panie, godnymi, by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła, porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię.Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.Przyjdź z pomocą pasterzom i zwierzchnikom Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia, błogosław również duszom wszystkich chrześcijan, chorym, tym, którzy są dręczeni przez złego, i wszystkim, którzy prosili, by się za nich modlić.Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury, ratuj nas i zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych, które nie będą miały końca. Amen.Modlitwa bożonarodzeniowaPanie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu...


(30.11.2021)

RADUJCIE SIĘ, PAN JEST BLISKO

RADUJCIE SIĘ, PAN JEST BLISKO

„Radujcie się zawsze w Panu” „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!... Pan jest blisko”. Św. Paweł tymi słowami wzywa nas, Kościół, do chrześcijańskiej radości. Człowiek, nie może być smutny; serce chrześcijańskie nie może być przygnębione. Ewangelia to Radosna Nowina. Ten fakt, że Bóg jest z nami, jest powodem do największej radości. Radość jest programem Ewangelii, jest programem naszego życia i wieczności. Przypomina nam o tym Kościół, gdy przygotowujemy się do najradośniejszych świąt Bożego Narodzenia. Przychodzi sam Bóg, nie możemy więc smucić się, chociażby trzeba było wiele cierpieć i zmagać się z trudnościami. Można łatwo zauważyć, że ludzie są coraz mniej szczęśliwi i radośni. Coraz mniej uśmiechniętych twarzy i rozradowanych dusz. Coraz...


(20.11.2021)

O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

O ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

O Świętość życia (św. Tomasz z Akwinu)Pozwól mi, litościwy Boże, bym do tego, co się Tobie podoba, wytrwale dążył, bym tego roztropnie dociekał, to uczciwe za prawdę uznał i doskonale wykonał na chwałę Imienia Twego. Rozporządź - Boże mój - stanem mego życia i daj, bym wiedział, jak wykonać to, czego ode mnie żądasz, oraz spraw, bym wykonał to zgodnie z powinnością i godnością mej duszy. Daj, Panie, Boże mój, by mię powodzenia i niepowodzenia nie osłabiały na duchu przez wynoszenie się lub przez zniechęcenie. Bym z niczego nie cieszył się lub smucił się, jak tylko z tego, co do Ciebie prowadzi lub od Ciebie odwodzi. Bym nie starał się podobać nikomu, jak tylko Tobie. Niech małym będzie dla mnie wszystko, co przemijające, a za wartościowe niech uznaję tylko rzeczy wiekuistej i trwałej wartości. Oby obmierzła mi radość z...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku