Aktualności


(14.02.2024)

WIELKI POST

WIELKI POST

Symbole Wielkiego Postu Wielki Post to czas 40-dniowego przygotowania na święta Zmartwychwstania Pańskiego. To okres bogaty w symbolikę, która pomaga ludziom wyciszyć się, pracować nad sobą, by zbliżyć się do Boga. Symbole Wielkiego Postu mają nam pomóc pracować nad sobą i zbliżyć się do Boga. Oto one: Wielki Post – 40 dni To, że Wielki Post trwa 40 dni nie jest przypadkiem. Liczba ta bowiem jest symboliczna i oznacza wyjątkowy czas przygotowania na spotkanie z Bogiem. 40 przewijała się choćby w historiach biblijnych, gdzie Mojżesz 40 dni pościł na górze Synaj, by otrzymać od Boga tablice z przykazaniami, a Eliasz przez 40 dni i 40 nocy szedł do Bożej góry Horeb, by spotkać się z Bogiem. Nawet sam Jezus Chrystus tuż przed tym, gdy zaczął swoją zbawczą misję, pościł 40 dni na pustyni. Zatem...

(14.02.2024)

WIELKI POST - NABOŻEŃSTWA

WIELKI POST - NABOŻEŃSTWA

(09.02.2024)

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11.02.2024

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO  11.02.2024

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA XXXII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO11 lutego 2024 r.„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji. „Nie jest dobrze, by człowiek był sam” (Rdz 2, 18). Od początku Bóg, który jest miłością, stworzył człowieka dla komunii, wpisując w jego istotę wymiar relacji. W ten sposób nasze życie, ukształtowane na obraz Trójcy Świętej, jest powołane do pełnego realizowania się w dynamizmie relacji, przyjaźni i wzajemnej miłości. Jesteśmy stworzeni, by przebywać razem, a nie samotnie. I właśnie dlatego, że ów projekt komunii jest tak głęboko wpisany w ludzkie serce, doświadczenie opuszczenia i samotności przeraża nas i okazuje się dla nas bolesne, a nawet nieludzkie. Staje się ono jeszcze bardziej dotkliwe w czasie słabości, niepewności i poczucia braku bezpieczeństwa, często...

(09.02.2024)

WSZYSTKO STAŁO SIĘ NOWE

WSZYSTKO STAŁO  SIĘ NOWE

„Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” Apostoł Paweł naucza: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie” Gal.6:15. Czym więc jest to nowe stworzenie? Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg zamierza powołać do życia Nowe Stworzenie – uczestników Swojej boskiej natury (2Piotr.1:4); “chwały, czci i nieśmiertelności” Rzym.2:7. Pan Bóg dzięki swej łasce dał szansę, by Ci, którzy postanowili pójść za Jezusem i walczyć z grzechem, stali się oblubienicą Jego Syna. Kim jest ta małżonka? W Objawieniu Jezusa Chrystusa, przekazanemu Apostołowi Janowi, padają takie słowa: „Weselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się” Obj.19:7, oraz: „I widziałem, a oto Baranek stał na...

(01.02.2024)

OFIAROWANIE PAŃSKIE - ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

OFIAROWANIE PAŃSKIE - ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

OFIAROWANIE PAŃSKIE. ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJŚwięto OczyszczeniaCzterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz Ewangelista napisał: Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżeszowym oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu, według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki (Łk 2,22-24). Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści dni...

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku