Historia parafii

Kaplica W roku 1966 w Gdańsku -Suchaninie powstała kaplica, w której odprawiano nabożeństwa. Jedenaście lat później (15.11.1977) powołano do istnienia na tym terenie parafię p.w. Bożego Ciała, a władze ( w maju 1981r.) zgodziły się na powiększenie istniejącej kaplicy. Wobec faktu rozbudowy nowych osiedli, 2.02.1982 decyzją ówczesnego Biskupa Gdańskiego Lecha Kaczmarka została erygowana parafia p.w. bł. Maksymiliana Kolbego. Pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii został ks.Herbert Scharmach, który od samego początku zabiegał o pozwolenie na budowę nowego kościoła, a jednocześnie wraz z księżmi wikariuszami troszczył się o rozwój duszpasterstwa. Radość z długo oczekiwanej zgody na budowę przerwała w 1985r. nagła śmierć ks. Herberta.

Ołtarz polowy Na jego następcę Biskup Gdański Tadeusz Gocłowski powołał w lutym 1986 r. ks. Piotra Toczka. W tym samym roku (18 sierpnia), w uroczystość odpustową św. Maksymiliana Kolbego, Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą przy nowo zbudowanym ołtarzu oraz poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła.

W parafii ożywiła się działalność grup duszpasterskich: ministrantów, Ruchu Światło - Życie i harcerzy. Ważnym etapem w życiu wspólnoty były przygotowania do wizyty papieża Jana Pawła II w Gdańsku, w 1987r. W tym czsie trwała intensywna budowa domu katechetycznego i plebani.

Misje (1998r.) Doniosłym wydarzeniem w historii naszej parafii okazały się pierwsze misje święte (1988 r.) przed nawiedzeniem kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej - odnowienie misji nastąpiło dwa lata później.

Sprawozdanie duszpasterskie za rok 1990 wykazało, że liczba parafian zwiększyła się. Obecnie nasza parafia liczy ponad 12 tys. mieszkańców (ok. 3500 rodzin). Należy dodać, że w tym samym roku Ksiądz Biskup Tadeusz Gocłowski poświęcił nową kaplicę, dom katechetyczny, biura i plebanię.

Rok Pański 1991 był dla nas rokiem jubileuszowym. Minęło 50 lat od męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana i 20 lat od jego beatyfikacji. Rok jubileuszowy, obfity w wiele szczególnych łask, zaowocował pracą 15 specjalistycznych grup duszpasterskich. Należą do nich obecnie: Żywy Różaniec, Rodzina Franciszkańska, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, PoradnictwoRodzinne, Kościelna Służba Mężczyzn "Semper Fidelis", Chór "Laudate Dominum", Schola Dziecięca "Templum Domini", Zespół Charytatywny "Caritas", Rycerstwo Niepokalanej, Duszpasterstwo Akademickie, Ruch Światło - Życie, Młodzieżowy Zespół Muzyczny "Jordan", Ministranci, Redakcja Pisma Parafialnego "Dom na Skale", Kręgi Rodzinne.

Kamień węgielny, pamiątkowa tablica

10 października 1991 Ksiądz Biskup Tadeusz Gocłowski odprawił Mszę świętą i wmurował kamień węgielny z grobu św. Piotra w fundamenty budującego się kościoła oraz poświęcił pamiątkową tablicę.

Kościół dolny

Z okazji uroczystości wybito medal z wizerunkiem naszego patrona. Rok później (28.11.1992) niezwykle ważna chwila w historii naszej wspólnoty - poświęcenie dolnego kościoła.

Jest to zwieńczenie wielu lat starań i wysiłków ludzi, którzy przez swoje zaangażowanie dają autentyczne świadectwo przynależności do Chrystusa.

Puste wnętrze świątyni zapełnia się stopniowo elementami sztuki sakralnej. Obok rzeźbionego wizerunku Matki Bożej Fatimskiej należą do nich drewniane figury św. Maksymiliana (poświęcenia dokonał Ksiądz Biskup Zygmunt Pawłowicz w październiku 1995r.) oraz św. Wojciecha (poświęcenia dokonał Jan Paweł II podczas Mszy świętej na sopockim hipodromie w czerwcu 1999 r.) wykonane przez znanego gdańskiego rzeźbiarza p. Wawrzyńca Sampa.

Matka Boża Fatimska św. Wojciech św. Maksymilian

Konstrukcja stalowa Od roku 1995 na dachu dolnego kościoła wznosi się powoli stalowa konstrukcja, której ramiona nadają całej bryle strzelistość i przypominają o tym, że nasze życie jest pielgrzymowaniem w stronę nieba.

Rok 1996 upłynął pod znakiem spotkań z ciekawymi ludźmi. W naszych progach gościliśmy m.in. p. Pawła Adamowicza , p. Macieja Płażyńskiego, p. Mariana Krzaklewskiego, p. Jacka Rybickiego, p. Aleksandra Halla.

Wiosną 1997 r. wznowiono prace budowlane, wznosząc kolejne elementy stalowej konstrukcji, ale najważniejszym wydarzeniem okazało się nawiedzenie (7 - 14 września) relikwii św. Wojciecha poprzedzone misjami świętymi. To niezwykłe, religijne przeżycie przypomniało wszystkim o tysiącletniej obecności chrześcijaństwa na Ziemi Gdańskiej.

W roku 1998 rozpoczęto murowanie ścian górnego kościoła i zakupiono blachę miedzianą na pokrycie dachu. Nadal żywa pozostaje tradycja modlitewnych spotkań podczas Apeli Jasnogórskich w maju i październiku o godz.21.00. Latem przeżywaliśmy ogromną radość - diakon Paweł Borkowski, nasz parafianin, otrzymał święcenia kapłańskie 20 czerwca w Bazylice Mariackiej. Kolejny rok pracy duszpasterskiej zakończyła kanoniczna wizytacja Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, który odwiedził szkoły, był obecny na niedzielnych Mszach świętych i spotkał się z poszczególnymi grupami, działającymi na terenie naszej parafii.

Pierwsze miesiące 1999 roku upłynęły pod znakiem przygotowań do wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Sopocie. Ich zwieńczeniem była wieczornica "W oczekiwaniu na Ojca Świętego" pod hasłem "Jemu śpiewajcie hymn". Wziął w niej udział chór parafialny, członkowie zespołu muzyki dawnej "Capella Gedanensis" oraz soliści. Nie zapomnieliśmy również o modlitwie w intencji papieża, polecając wszystkie jego sprawy Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.
Latem tego roku wykonano deskowanie połaci dachu.

Wraz z przesłaniem Ojca Świętego: "Nie ma solidarności bez miłości" weszliśmy przy blasku płynącego z witraża, znajdującego się we frontowej ścianie górnego kościoła, w Rok Wielkiego Jubileuszu 2000.

W roku Wielkiego Jubileuszu - 2000. trwają dalsze prace pokrycia dachu blachą miedzianą, budowie żelbetonowej, skomplikowanej konstrukcji chóru i wieży.

Odbywa się pielgrzymka do Ziemi Świętej. Młodzież pielgrzymuje do Rzymu.

Powstała inicjatywa fundacji dzwonów. Dźwięk dzwonów towarzyszy człowiekowi przez całe życie, jako głos Boży i głos kierujący myśl do Boga, czasami głos budzący sumienie, głos przestrzegający, czy głos niosący radość. Dzwon symbolizuje zatem głos Boży. Symbolika średniowieczna w dzwonach widziała równiez symbol głosicieli Ewangelii. Inicjatywa doczekała się realizacji. 12 grudnia 2000 r. w czasie uroczystej Mszy św. ks. Arcybiskup, Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski dokonał konsekracji czterech dzwonów i poświęcił wieżę kościoła.

Pielgrzymowaliśmy do sanktuariów naszej Ojczyzny. Odbył się koncert w wykonaniu scholi i chóru parafialnego poświęcony Matce Bożej oraz wspomnieniu o kardynale Stefanie Wyszynskim w 100. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci Sługi Bożego. Powstało Towarzystwo Rekreacyjno - Sportowe "Suchanino".

W pierwszym roku trzeciego tysiąclecia zamontowano wszystkie naświetla (okna) kościoła. Dokończono elewację wieży. Wewnątrz kościoła obudowano konstrukcję stalową i wykonano sufit.

Rok 2002 to czas intensywnyh zmagań budowlanych. Wykonano marmurową posadzkę w całym kościole, ołtarz, ambonę, tabernakulum, dębowe drzwi, zakrystię i małą architekturę przy kościele.

Konsekracja 17 października 2002r. to dzień od lat oczekiwany i upragniony - dzień konsekracji naszego kościoła, której dokonal J.E. Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Gocłowski.

Jako widzialna budowla, Dom ten jest szczególnym znakiem Kościoła pielgrzymującego na ziemi i obrazem Kościoła przebywającego w niebie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku