Akcja Katolicka

Akcja katolicka - logo

Jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła. Patronuje jej św. Wojciech, błogosławieni Gdańscy Męczennicy: bł. ks. Franciszek Rogaczewski, bł. ks. Bronisław Komorowski, bł. ks. Marian Górecki i bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń. Akcja Katolicka swoje święto patronalne obchodzi w niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Akcja Katolicka jest narzędziem Nowej Ewangelizacji, szkołą miłości, jedności, siły i pokory.

Uczymy się podobnie myśleć i wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich...

Potrzeba nam zrozumieć konieczność i powołanie do głoszenia wiary, dawania świadectwa swoim życiem, wypłynięcia na głębię, może właśnie przez włączenie się w Akcję Katolicką, która stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomoże w przełamaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat.

Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście z Wieczernika Kościoła w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:

  1. widzieć czyli przyjrzeć się sytuacji życiowej,
  2. przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
  3. działać, promując czyny z wiary.

Uczynić świat bardziej ludzkim, wprowadzając cywilizację Miłości.

Swój cel Akcja Katolicka realizuje przez: pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrze-ścijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Gorąco zachęcamy do wstąpienia do Akcji Katolickiej, która istnieje w naszej parafii od 1995 r.

Zapraszamy na spotkania w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 19.00 do domu parafialnego, do salki na piętrze.

Ofiaruj trochę swojego czasu Panu Bogu i bliźnim. Nabierz odwagi i przekonania, że jesteś potrzebny. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.


Z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Przegląd Pieśni Patriotycznej 2018r.

Przegląd pieśni patriotycznej 2018

Komunikaty organizacyjne:


Akcja Katolicka - wspólne śpiewanie kolęd>

Akcja Katolicka - wspólne śpiewanie kolęd

Akcja Katolicka - konkurs biblijny

Akcja Katolicka - konkurs biblijny Akcja Katolicka - konkurs biblijny Akcja Katolicka - konkurs biblijny Akcja Katolicka - konkurs biblijny

Akcja Katolicka - przegląd pieśni patriotycznej 2015r.

Akcja Katolicka - przegląd pieśni patriotycznej Akcja Katolicka - Przegląd pieśni patritycznej Akcja Katolicka - Przegląd pieśni patritycznej Akcja Katolicka - Przegląd pieśni patritycznej Akcja Katolicka - Przegląd pieśni patritycznej

Święto patronalne AK

Akcja Katolicka

Dekrat - ustanowienie patronów Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka - dekret

Błogosławieni Gdańscy...(plik pdf)

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku