Duchowieństwo

ks. Piotr Toczek

ks. mgr Piotr Toczek
Prałat Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI
Kanonik Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej
ur. 26.07.1953,
wyświęcony: 21.01.1979

ks. Wojciech Kawczyński

ks. mgr Wojciech Kawczyński
ur. 27.02.1969,
wyświęcony: 27.05.1995,
wikariusz współpracownik: od 01.07.2016.

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika:

- Siostra mgr Karmela Katarzyna Sługocka.

Katecheci:

- mgr Marlena Jastrzębowska,
- mgr Agnieszka Piotrowska,
- mgr Jolanta Prychła,
- mgr Małgorzata Woźniak,
- dk. Kacper Walkusch,
- mgr Andrzej Zubielewicz.

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku