Sakramenty

Sakrament chrztu świętego:

Udzielany jest w I. i III. niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.30.
Do kancelarii należy zgłosić się dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka. Chrzestnymi mogą być tylko ludzie wierzący i systematycznie praktykujący. Rodzice chrzestni winni przedstawić zaświadczenie z parafii o dopuszczeniu do tej godności i zaszczytu. W czasie chrztu świętego wszyscy winni przystąpić do Komunii świętej.
Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych odbywa się w sobotę (przed niedzielną uroczystością chrztu) o godz. 17.30 w salce domu katechetycznego. Po katechezie zapraszamy do udziału we Mszy świętej i skorzystania z sakramentu pokuty.


Sakrament małżeństwa:

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Przedstawiają następujące dokumenty:

  • świadectwo chrztu z aktualną datą wystawienia,
  • dowód osobisty,
  • świadectwo zgonu żony / męża (wdowiec , wdowa),
  • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej (dyplom).

Narzeczeni uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich oraz przeprowadzają rozmowę w poradnictwie rodzinnym (czwartki o godz. 19.00). Nauki dla narzeczonych przed ślubem odbywają się w środy o godz. 19.00 w domu katechetycznym według uprzednio ustalonych terminów.


Sakrament namaszczenia chorych:

Chorych w domach odwiedzamy w sobotę po pierwszym piątku miesiąca od godz. 9.00. Zgłoszenia nowych chorych przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym. W sytuacjach nagłych codziennie, na każde wezwanie.


Pogrzeb:

Zgłaszamy w biurze parafialnym lub u księdza. Przedstawiamy akt zgonu. Wcześniej uzgadniamy termin pogrzebu z zakładem pogrzebowym.

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku