Ewangelizacja wizualna(13.05.2023)

MATKA BOŻA DOBREJ RADY

MATKA BOŻA DOBREJ RADY

Modlitwa do Matki Bożej dobrej rady Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów. Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy. W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić. Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O najchwalebniejsza Panno , wybrana przez...


(09.04.2023)

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE - PUSTY GRÓB

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE - PUSTY GRÓB

(08.03.2023)

WIELKI POST TO SKARB

WIELKI POST TO SKARB

„Naprawdę lubię Wielki Post! To dla mnie czas wyjścia na pustynię i słuchania. Ta pustynia jest dla mnie zbawienna, bo daje mi przestrzeń do tego, by zobaczyć, co nawrzucałam do serca przez minione miesiące” – dzieli się Gabriela Gąsior. Warto posłuchać jej pięknego utworu „Skarb”. „Pustynia to miejsce puste, w którym mam szansę zobaczyć czego tak naprawdę potrzebuję, gdy wokół nie ma nic…” – wyznaje Gabi Gąsior. „Na pustyni przekonuję się, że choćbym miała przy sobie złoto, pieniądze i wszystkie bogactwa, to one nic nie znaczą, bo moim największym skarbem na pustyni jest życiodajna woda i drugi człowiek, do którego mogę się odezwać...” – dodaje. Jezus powiedział: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Na tych słowach z Ewangelii, Gabi Gąsior...


(04.02.2023)

WYDAĆ OWOCE

WYDAĆ  OWOCE

(29.12.2022)

BÓG ZAMIESZKAŁ MIĘDZY NAMI

BÓG ZAMIESZKAŁ MIĘDZY NAMI

Bóg zamieszkał między namiBóg się rodzi, moc truchleje,Pan niebiosów obnażony!Ogień krzepnie, blask ciemnieje,Ma granice nieskończony!Wzgardzony, okryty chwałą,Śmiertelny Król nad wiekami...W takich słowach kolędy - paradoksu przedstawi! przyjście na świat oczekiwanego Mesjasza polski poeta Franciszek Karpiński. Rzeczywiście, wydarzenie, jakie dokonało się prawie dwa tysiące lat w niepozornym miasteczku żydowskim - Betlejem - stanowiło totalne odwrócenie dotychczas przyjętej logiki ludzkiej. Jak pisze św. Paweł, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć (1 Kor 1,27). W oczach świata ubóstwo było głupstwem, a dziecko - symbolem słabości. Tymczasem Bóg zechciał przyjść na świat właśnie jako dziecko, zrodzone w skrajnym ubóstwie. Paradoks Bożego Narodzenia...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku