Ewangelizacja wizualna(29.05.2024)

SERCE JEZUSA KOCHA BEZGRANICZNIE

SERCE JEZUSA KOCHA BEZGRANICZNIE

AKT ODDANIA BOŻEMU SERCU Boże, dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś narodowi naszemu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych chwilach dziejowych!...całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim! Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne i narodowe kształtować według Twojej Ewangelii.Pani Jasnogórska! Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna. To Serce włócznią przebite na krzyżu, stało się, źródłem życia i świętości dla wszystkich.Przybliżaj do Boskiego Serca osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to - posłuszne aż do śmierci - jest - przebłaganiem za grzechy nasze.Niech będzie również źródłem wszelkiej...


(04.05.2024)

MATKO MIŁOŚCI, OTOCZ NAS OPIEKĄ !

MATKO MIŁOŚCI, OTOCZ NAS OPIEKĄ !

Matka Maryja uczy nas i prowadzi przez życie. Oto, jak codziennie dąży do tego, aby otwierać naszą duszę na działanie Ducha Świętego i kieruje na drogę modlitwy. Matka Boża zawsze żyła w bliskości z Panem. Od pierwszych chwil jej istnienia było w niej obecne to intensywne i wszechogarniające poruszenie, nieustannie przybierające na sile, które ją wprowadzało do serca Boga, które podtrzymywało ją w łączności z Nim we wszystkich jej zamiarach i pragnieniach, wszystkich myślach i uczuciach. Ona stale przebywa w obecności Bożej, ponieważ całkowicie oddała się Bogu, nie zostawiając nic dla siebie. Tego miłosnego poruszenia, którego sama doświadczała, całym sercem i duszą pragnie dla nas. Ponieważ ona jest Matką, Matką Życia, a Życiem jest jej Syn. Nie...


(31.03.2024)

WYPROWADŹ MNIE JEZU Z MOJEGO GROBU

WYPROWADŹ MNIE JEZU Z MOJEGO GROBU

(19.02.2024)

POWRÓĆMY DO BOGA

POWRÓĆMY DO BOGA

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy … Czy Bóg rani i bije? Gdy czytamy szerszy kontekst księgi Ozeasza, to widzimy, że słowa proroka należy powiązać z tym, że lud opuścił swojego Boga – czcił innych Bogów, powiedział Bogu “nie”, zaczął polegać na samym sobie a opuścił Boga żywego. Brzmi dość znajomo, gdy robimy własny rachunek sumienia albo patrzymy na kulturę życia dzisiejszej Europy. Rany i bicie to obrazowy sposób pokazania tego, co uderza w nas, gdy wybieramy życie z dala od Niego, mało tego – gdy stawiamy się na Jego miejscu, gdy Jego Prawdę zastępujemy swoją własną. Czy twoje życie jest zakorzenione w Bożym życiu, przez Słowo Boże i sakramenty? On nas (…) uleczy, (…) On ranę przewiąże. Zbici przez życie “jak psy” szukamy...


(30.12.2023)

BOŻA MIŁOŚĆ SIĘ OBJAWIŁA

BOŻA MIŁOŚĆ SIĘ OBJAWIŁA

Bóg poprzez bliskość, stawanie się maluczkim uzmysławia nam wspaniałość miłości. - Miłość Boga jest miłością bez granic. Jej wspaniałość objawia się w małości i czułości - stwierdził papież. Nawiązując do dzisiejszej uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojciec Święty zaznaczył, że można ją określić jako święto Bożej miłości. Franciszek podkreślił, że Bóg zawsze kocha jako pierwszy, a prorocy wyrażali tę prawdę przy pomocy symbolu kwiatu migdałowca, który pierwszy zakwita na wiosnę. - Taki jest Bóg: zawsze działa jako pierwszy. Pierwszy na nas czeka, miłuje nas jako pierwszy, jako pierwszy nam pomaga – stwierdził papież. Jednocześnie Ojciec Święty przypomniał, że w drugim czytaniu dzisiejszej liturgii znajdujemy słowa Apostoła Narodów: „niezgłębione bogactwo Chrystusa” (Ef 3,8), a zatem...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku