Ewangelizacja wizualna(05.10.2022)

RÓŻANIEC - BROŃ PRRZECIW ZŁU

RÓŻANIEC - BROŃ PRRZECIW ZŁU

Święty Ojciec Maksymilian Kolbe w jednej ze swoich konferencji ascetycznych do braci franciszkańskiej nauczał: Ojcowie Kościoła mówią, że Pan Bóg wystawiając aniołów na próbę odsłonił im człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i zapowiedział, że będą się musieli kłaniać Bogu – Człowiekowi. Jeżeli On objawił aniołom człowieczeństwo Pana Jezusa, musiał też odsłonić postać Matki Bożej jako zwykłego stworzenia, które będzie ich Królową. Duchowi czystemu, ale pysznemu, zdawało się to niemożliwe. Zbuntował się i strącony został w przepaść piekielną. Od tego czasu zaczyna się nienawiść szatana ku Niepokalanej. To było okazją, że on stracił niebo. Nie chciał służyć, chciał sam sobie zrobić niebo. Tymczasem zapomniał, że co miał, od Boga było. Szatan jest utwierdzony w swojej złości i...


(07.09.2022)

BYĆ W SZKOLE JEZUSA

BYĆ W SZKOLE JEZUSA

BYĆ W SZKOLE JEZUSA Styl życia jest to pewien zestaw cech, które opisują nasze postępowanie, codzienne zwyczaje i system wartości, zarówno gdy jesteśmy w pracy i wśród ludzi, jak i gdy odpoczywamy oraz nikt nie widzi, co robimy. Styl życia to coś całościowego, dlatego w szkole Jezusa uczeń ma stać się WE WSZYSTKIM jak Jego Mistrz. Nie jesteśmy uczniami tylko wtedy, gdy się modlimy i robimy pobożne rzeczy. Szkołą Jezusa jest CAŁE nasze życie. Dlatego skoro Jezus mówi dziś, że "uczeń będzie jak jego nauczyciel", oznacza to, że będziesz przeżywał w swoim życiu wszystko to, co przeżywał Jezus: od wielkich radości doświadczania miłości i troski Ojca oraz radości z tego, co Bóg zdziałał w tobie i przez ciebie, aż do wielkiego smutku, odrzucenia i prześladowania ze strony najbliższych. ...


(04.08.2022)

CHCĘ PRZY TOBIE ŻYĆ, Z TOBĄ CO DZIEŃ IŚĆ

CHCĘ PRZY TOBIE ŻYĆ, Z TOBĄ CO DZIEŃ IŚĆ

(04.07.2022)

SPÓJRZ NA ŚWIAT OCZAMI BOGA

SPÓJRZ NA ŚWIAT OCZAMI BOGA

(05.06.2022)

UCZYŃ ME SERCE WEDŁUG SERCA TWEGO

UCZYŃ ME SERCE WEDŁUG SERCA TWEGO

W czerwcu Kościół uczy nas umiejętności wpatrywania się w Serce Boże. Przypomina, że to Serce jest „gorejącym ogniskiem miłości”, w nim są „skarby mądrości i umiejętności”, ono jest „włócznią przebite”, otwarte przez miłość i dlatego jest „źródłem wszelkiej pociechy, pokojem i pojednaniem naszym”, jest „zbawieniem ufających” Jemu, a wreszcie „hojne dla wszystkich, którzy Go wzywają”. To przebite włócznią Serce mówi o miłości do końca, miłości ukrzyżowanej, poprzez którą sam Jezus zaprasza nas: „przyjdźcie do Mnie wszyscy...uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”, „ukochajcie Miłość, która nie jest kochana” (św. Franciszek z Asyżu). To już pewnie tak jest, że odkąd człowiek zacznie myśleć i czuć, to...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku