Ewangelizacja wizualna(08.03.2023)

WIELKI POST TO SKARB

WIELKI POST TO SKARB

„Naprawdę lubię Wielki Post! To dla mnie czas wyjścia na pustynię i słuchania. Ta pustynia jest dla mnie zbawienna, bo daje mi przestrzeń do tego, by zobaczyć, co nawrzucałam do serca przez minione miesiące” – dzieli się Gabriela Gąsior. Warto posłuchać jej pięknego utworu „Skarb”. „Pustynia to miejsce puste, w którym mam szansę zobaczyć czego tak naprawdę potrzebuję, gdy wokół nie ma nic…” – wyznaje Gabi Gąsior. „Na pustyni przekonuję się, że choćbym miała przy sobie złoto, pieniądze i wszystkie bogactwa, to one nic nie znaczą, bo moim największym skarbem na pustyni jest życiodajna woda i drugi człowiek, do którego mogę się odezwać...” – dodaje. Jezus powiedział: „Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”. Na tych słowach z Ewangelii, Gabi Gąsior...


(04.02.2023)

WYDAĆ OWOCE

WYDAĆ  OWOCE

(29.12.2022)

BÓG ZAMIESZKAŁ MIĘDZY NAMI

BÓG ZAMIESZKAŁ MIĘDZY NAMI

Bóg zamieszkał między namiBóg się rodzi, moc truchleje,Pan niebiosów obnażony!Ogień krzepnie, blask ciemnieje,Ma granice nieskończony!Wzgardzony, okryty chwałą,Śmiertelny Król nad wiekami...W takich słowach kolędy - paradoksu przedstawi! przyjście na świat oczekiwanego Mesjasza polski poeta Franciszek Karpiński. Rzeczywiście, wydarzenie, jakie dokonało się prawie dwa tysiące lat w niepozornym miasteczku żydowskim - Betlejem - stanowiło totalne odwrócenie dotychczas przyjętej logiki ludzkiej. Jak pisze św. Paweł, Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć (1 Kor 1,27). W oczach świata ubóstwo było głupstwem, a dziecko - symbolem słabości. Tymczasem Bóg zechciał przyjść na świat właśnie jako dziecko, zrodzone w skrajnym ubóstwie. Paradoks Bożego Narodzenia...


(02.12.2022)

RADOSNY CZAS ADWENTU. PRZYJDŹ, PANIE

RADOSNY CZAS ADWENTU.  PRZYJDŹ, PANIE

Nadzieja na przyjście Mesjasza miała swój początek w Protoewangelii, czyli obietnicy danej przez Pana Boga podczas rozmowy z szatanem po grzechu pierwszych ludzi. Kolejne proroctwa Starego Testamentu ukazywały szczegóły przyjścia obiecanego Zbawiciela, po którym Izraelici oczekiwali, że wybawi ich naród z niewoli. To był pierwszy adwent ludzkości. Proroctwa Starego Testamentu wypełniły się w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus, który narodził się z Maryi w Betlejem, jest zapowiedzianym w raju Zbawicielem. Na pamiątkę tego wydarzenia w liturgii Kościoła przeżywamy Adwent. Pierwsze wzmianki o Adwencie jako pamiątce przygotowania się do świętowania narodzenia Jezusa pochodzą z IV w. Początkowo Adwent wzorowany był na Wielkim Poście i posiadał charakter pokutny. Na przykład wierni byli...


(05.11.2022)

MODLITWA ZA ZMARŁYCH MOŻE IM POMÓC

MODLITWA ZA ZMARŁYCH MOŻE IM POMÓC

Twoja modlitwa pomaga zmarłym Tradycja Kościoła, zachęcając do troski o zmarłych cierpiących w stanie oczyszczenia, przekazała nam wielkie bogactwo form niesienia im pomocy. Można je ująć w trzy główne grupy: modlitwa, post, jałmużna. Należy jednak podkreślić, że największą skuteczność wśród nich ma Eucharystia, z której czerpie swoją moc wszystko, co podejmujemy niesienia ulgi zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Zyskiwane dla nich odpusty, odmawiane modlitwy, składane jałmużny, ofiarowane posty i wyrzeczenia, gdyby nie były włączone w Ofiarę Ciała i Krwi Chrystusa, nie miałyby żadnej wartości. Tylko dzięki Chrystusowi każdą modlitwę można ofiarować za zmarłych, niezależnie od tego, że pragniemy nią ogarnąć także ludzi żyjących. Wartość modlitwy posiada wiele wymiarów: zasługujący, zadośćczynny oraz błagalny. Zasługa jest...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku