Ewangelizacja wizualna(30.04.2022)

MARYJO, TYŚ ŚWIATA NADZIEJĄ

MARYJO, TYŚ ŚWIATA NADZIEJĄ

Maryja, nadzieją wszystkich ludzi „Maryja jest rzeczywiście naszą nadzieją. Współcześni heretycy nie mogą znieść, że czcimy Maryję i w Niej pokładamy naszą nadzieję. Mówią, że tylko Bóg jest naszą nadzieją i że On przeklina tych, którzy zaufanie pokładają w stworzeniu. „Przeklęty człowiek, który ufa w człowieku" (Jr 17,5). Maryja jest stworzeniem, tak argumentują, po czym pytają: jak stworzenie może być naszą nadzieją? Tak mówią heretycy. Tymczasem Kościół Święty chce, aby każdego dnia całe duchowieństwo, w imieniu wszystkich wiernych, głośno wzywało Maryję jako naszą nadzieję. Doktor Anielski święty Tomasz mówi, że na dwa sposoby możemy pokładać nadzieję w osobie, jako przyczynie głównej i jako przyczynie pośredniej. Kto pragnie otrzymać łaskę od...


(16.04.2022)

BUDUJEMY ŻYWY KOŚCIÓŁ

BUDUJEMY ŻYWY KOŚCIÓŁ

BUDUJMY ŻYWY KOŚCIÓŁ Kościół nie jest aparatem, nie jest tylko instytucją ani też jedną ze zwykłych kategorii socjologicznych (...). Jest istotą żyjącą” — wyjaśnia Benedykt XVI. A zatem moje wyznanie: „wierzę w Kościół”, oznacza, że wierzę w Boga obecnego we wspólnocie ludzi wierzących. Jeśli wierzę w Kościół, to wierzę też Kościołowi — nie dlatego, że są w nim ludzie nieomylni, najmądrzejsi, ale dlatego, że wierzę w autorytet Boga objawiony w Jezusie. To On jest centrum Kościoła, jego fundamentem, ostoją, gwarantem przetrwania najcięższych prób. Chrystus posługuje się ludźmi. Niedoskonałymi, grzesznymi, na życiowych zakrętach, szukającymi swojego miejsca, słowem — takimi jak większość z nas. I do tego posługuje się nami teraz. Nie kiedyś. Teraz. Dlatego tak ważne jest, by nie tyle wygłaszać swoje...


(05.03.2022)

NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SWYM SERCEM

NAWRÓĆCIE SIĘ DO MNIE CAŁYM SWYM SERCEM

Kolejny Wielki Post w naszym życiu. I kolejny raz słyszymy te same wezwania w Liturgii Słowa: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem” (Jl 2,12). Może tyle razy już próbowaliśmy i się nie udało. Na szczęście nas Bóg jest Bogiem cierpliwym, Kimś, kto się łatwo nie zniechęca i nas również zachęca do tego, że zawsze możemy zacząć od nowa.Tak wiele energii często wkładamy, żeby coś zmienić. A może tym razem warto dać więcej pola do działania Panu Bogu, by nauczyć się bardziej polegać na Nim niż na naszych siłach.NAWRÓĆ SIĘ SERCEM! Jak to zrobić?Słowo Boże daje nam na początku Wielkiego Postu trzy pochodnie, które – jeśli ich użyjemy – mogą w nas rozpalić miłości do Boga i do życia: modlitwa, jałmużna i post. Modlitwa dotyczy naszej relacji do Boga, post – relacji do siebie samego, a jałmużna relacji...


(12.02.2022)

WPUŚĆ PROMIEŃ BOŻEGO ŚWIATŁA

WPUŚĆ PROMIEŃ BOŻEGO ŚWIATŁA

Potrzebujemy Bożego światła, by oświetliło ciemne obszary w naszym życiu: - nasze trudne doświadczenia, - nasze choroby, - nasze porażki i błędy, - nasze szare strefy. Potrzebujemy, by wzeszło światło Chrystusa tam, gdzie być może wcale nie chcemy by dotarło. Powinno mieć dostęp do wszystkich tajnych zakamarków, skrywanych często ze strachu. Czasami jesteśmy trochę podobni do Adama, który tak odpowiedział Bogu, gdy ten go szukał, „Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie, i przestraszyłem się, bo jestem nagi - dlatego ukryłem się”. (Księga Rodzaju 3,10), Pozwól Chrystusowi rozjaśnić każdy pokój w twoim życiu, nawet ten najciemniejszy. Nie bój się! To światło przynosi życie i odnowę. Jeśli obnaży jakieś nieczystości, jakiś brud, to dlatego, że Bóg chce oczyścić twoje serce i myśli. Być może wyciągnie na światło jakąś...


(23.12.2021)

IM BLIŻEJ JESUSA TYM WIĘCEJ POKOJU

IM BLIŻEJ JESUSA TYM WIĘCEJ POKOJU

Modlitwa bożonarodzeniowaUczyń nas, Panie, godnymi, by obchodzić i spędzić w pokoju Twe święto światła, porzucając słowa próżne, spełniając dobre uczynki, unikając namiętności, wznosząc się ponad ziemię.Błogosław Twój Kościół, któryś utworzył od dawna, by go złączyć ze sobą krwią swoją dającą życie.Przyjdź z pomocą pasterzom i zwierzchnikom Błogosław Twoim sługom, którzy oczekują wszystkiego od Twego miłosierdzia, błogosław również duszom wszystkich chrześcijan, chorym, tym, którzy są dręczeni przez złego, i wszystkim, którzy prosili, by się za nich modlić.Zmiłuj się, według Twej łaskawej natury, ratuj nas i zachowuj, byśmy byli godni dóbr przyszłych, które nie będą miały końca. Amen.Modlitwa bożonarodzeniowaPanie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży, a w pełności czasu prawdziwy Synu...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku