Aktualności


(14.12.2023)

REKOLEKCJE ADWENTOWE

REKOLEKCJE  ADWENTOWE

Rekolekcje adwentowe pomagają nam w przygotowaniu się do świąt, do Bożego Narodzenia. Ważne jest oczywiście to przygotowanie całej świątecznej otoczki i pysznych potraw, jednak czasami w tym natłoku zajęć zapominamy o tym, co najważniejsze i także o tym, Kto w te święta jest najważniejszy. Rekolekcje pozwalają nam odkryć atmosferę świąt, ale nie tę atmosferę, jak podpowiada nam telewizja, magicznych świąt. Pomagają nam odkryć atmosferę Bożych świąt, pełnych pokoju, radości – przede wszystkim dlatego, że na świat przyszedł mój Zbawiciel – Jezus Chrystus. Czas tych trzech dni rekolekcji pozwala również na uświadomienie sobie niezałatwionych spraw, które może ciągną się długimi miesiącami i nie pozwolą na to, aby usiąść w pokoju do wspólnego wigilijnego czy świątecznego stołu. Czas rekolekcji to również...

(02.12.2023)

ADWENT - CZAS CZUWANIA NADZIEI I OCZEKIWANIA

ADWENT - CZAS CZUWANIA NADZIEI I OCZEKIWANIA

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent, czas o wielkim znaczeniu religijnym, ponieważ niesie on z sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie: za każdym razem, kiedy wspólnota chrześcijańska przygotowuje się do świętowania wspomnienia narodzin Zbawiciela, napełnia ją wewnętrzna radość, która w pewnym stopniu udziela się całemu społeczeństwu. W Adwencie lud chrześcijański duchem podąża w dwóch różnych kierunkach: z jednej strony podnosi wzrok ku ostatecznemu celowi swojego pielgrzymowania w dziejach, którym jest spotkanie z Chrystusem, który powróci w chwale; z drugiej, wspominając ze wzruszeniem Jego narodziny w Betlejem, chyli czoło przed szopką. Nadzieja chrześcijan kieruje się ku przyszłości, ale jest zawsze mocno zakorzeniona w wydarzeniu z przeszłości. Gdy nadeszła pełnia czasu, Syn Boży narodził się z Maryi Dziewicy:...

(25.11.2023)

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół pragnie nam uświadomić pełnię życia i szczęścia w Chrystusie naszym Panu. On wszedł do chwały Ojca przechodząc ze śmierci do życia, aby z tej chwały dodać nam wszystkim nowej odwagi do pełnienia dobra, która kieruje nas ku życiu wiecznemu. Jak czytamy w tekście Ewangelii, pomiędzy naszym życiem i naszymi uczynkami a przyszłym światem, który ostatecznie przygotowujemy sobie sami, zachodzi jednoznaczny i nierozerwalny związek. Nasz Bóg pragnie nam zaoferować radość nie tylko w Królestwie życia wiecznego, ale pragnie także, aby nasze życie doczesne było lepsze niż sprawiamy to sami sobie lub też sprawiają ci, którzy rządzą tym światem doczesnym. Bóg pragnie nasze obecne życie – poddane różnym próbom cierpienia i biedy – wydobyć z poniżającego,...

(25.11.2023)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła mnie mówić z Tobą. Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika pomiędzy nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. Rozmawiać z Tobą o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko, czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. Tu na serce moje spływają łask...

(11.11.2023)

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku