Aktualności


(17.12.2022)

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2023

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE - KOLĘDA 2023

Wizyty duszpasterskie, kolędy będą miały formę modlitwy, spotkań parafian na Mszach św. za wszystkich wiernych mieszkających przy poszczególnych ulicach. Plan Mszy św. kolędowych wywieszony jest w gablocie i podany na stronie internetowej parafii w aktualnościach (www.kolbe.diecezja.gda.pl).Oprócz tego będzie możliwość indywidualnych zaproszeń na wizytę duszpasterską kapłana. Formularze zaproszeniowe dostępne są na skarbonie przy filarze. Zaproszenia prosimy składać do skarbony z napisem: ZAPROSZENIE NA KOLĘDĘ.Msze św. kolędowe 2023r.8 stycznia –niedziela godz. 12.30 – ul. Liszta , ul. Małcużyńskiego.11 stycznia – środa godz. 18.00 – ul. Kamieńskiego.13 stycznia – piątek godz. 18.00– ul. Czajkowskiego.15 stycznia – niedziela godz. 12.30 - ul. Kurpińskiego ( numery parzyste).18 stycznia – środa...

(05.01.2023)

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Mędrcy świata, monarchowie, Gdzie spiesznie dążycie? Powiedzcie nam, Trzej Królowie Chcecie widzieć dziecię? Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego (gr. Epifania), która w naszym kraju znana jest pod nazwą Trzech Króli. Uroczystość ta jest pamiątką dnia, w którym nowo narodzony Syn Boży objawił się na ziemi w tajemnicy Wcielenia, ukazując się poganom w osobie Dzieciątka. Jest to uroczystość najstarsza i jedna z największych w roku kościelnym. Swymi początkami sięga III w. Była najpierw obchodzona w połączeniu z uroczystością Bożego Narodzenia przez chrześcijan obrządku wschodniego. Na Zachodzie Epifania jest świętowana 6 stycznia już od IV w. Dzień ten jest ponadto pamiątką hołdu złożonego przez trzech Mędrców ze Wschodu...

(31.12.2022)

ŚWIĘTA BOŻA RODZICIELKA - MARYJA

ŚWIĘTA  BOŻA RODZICIELKA - MARYJA

Przez siedem dni, wpatrzeni w żłóbek Chrystusa Pana, rozważaliśmy tajemnicę Bożego Narodzenia. 1 stycznia Kościół zwraca nasze oczy ku Tej, którą pozdrawiamy jako "Matkę Stworzyciela", "Matkę Zbawiciela", " Świętą Bożą Rodzicielkę", "Matkę Chrystusową" itp. W radosnym rozkolędowaniu patrzymy na Tę, która stała się "Przyczyną naszej radości" i "Naczyniem osobliwego nabożeństwa". Prawdę o Boskim Macierzyństwie Maryi potwierdzają teksty Pisma Świętego, gdzie jest Ona nazywana Matką Zbawiciela. W Starym Testamencie odnajdujemy wiele szczegółowych proroctw, zapowiadających Zbawiciela świata, a pośrednio dotyczących także osoby Jego Matki. Niektóre z nich są nawet wyraźną aluzją do Rodzicielki Zbawiciela, np. zapowiedź dotycząca Niewiasty, która zetrze głowę węża-szatana ( Rdz 3, 15). Jeszcze wyraźniej o...

(24.12.2022)

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO. WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

Wierzę w Kościół Chrystusowy. To hasło tegorocznego roku liturgicznego i duszpasterskiego, który rozpoczął się w pierwszą niedzielę adwentu. „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” – powtarza każdy katolik na większości mszy świętych, w których uczestniczy w swoim życiu. To słowa o ogromnym znaczeniu – są to zarówno drogowskazy pozostawione przez Boga dla tych, którzy poszukują prawdziwego Kościoła, jak i wskazania dla samego Kościoła, którego celem jest coraz silniejsze odzwierciedlanie tych znamion. Kościół ze swojej natury realizuje wszystkie cztery znamiona, ale ich pełnię może osiągnąć dopiero w przyszłym świecie, po ponownym przyjściu swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W praktyce oznacza to, że Kościół jest święty zarówno ze swojej natury, jak i dzięki boskiemu pochodzeniu, jednak...

(26.11.2022)

ADWENT W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

ADWENT W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA
© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku