Aktualności


(03.09.2022)

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

ADORACJE  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU

„Uwielbiam Cię z otchłani mojej nicości i dziękuję Ci za wszelkie dary, jakie od Ciebie otrzymałem…”.Modlitwa przed Najświętszym SakramentemJezu Chryste, Panie mój,który z miłości, jaką żywisz do nas, ludzi,dniem i nocą pozostajesz w tym Sakramencie,pełen miłosierdzia i miłości,gdzie czekasz, zapraszasz i przyjmujesz wszystkich,którzy Cię nawiedzają.Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.Uwielbiam Cię z otchłani mojej nicościi dziękuję Ci za wszelkie dary, jakie od Ciebie otrzymałem,a szczególnie za to, że ofiarowałeś mi w tym SakramencieTwoje Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo;za to, że dałeś mi Twoją Najświętszą Matkę Maryję za Orędowniczkę;za to, że wezwałeś mnie do siebie w tej chwili.Uwielbiam Twoje Najdroższe Serce,pragnę je wysławiać przede wszystkim z wdzięcznościza ten cudowny dar Twojej...

(29.04.2022)

OGŁOSZENIE - SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA I SPRAWY KULINARNE

OGŁOSZENIE  -  SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA I SPRAWY KULINARNE

(25.06.2022)

CZAS WAKACJI I URLOPÓW...

CZAS WAKACJI I URLOPÓW...

W czasie wakacyjnym zwróćmy uwagę ma nasze myśli, słowa i czyny. I. MyślRelacja z Bogiem zawsze wymaga skierowania myśli ku Niemu, tzn. jak najczęstszej świadomości Jego obecności w naszym życiu i w naszym działaniu.Czas wakacji to czas pełen wyzwań, również tych na polu wiary. Sporo czasu wolnego w wakacje spędzamy na urlopach, wycieczkach i imprezach. To wszystko jest bardzo ludzkie i ze swojej natury dobre, bo ma sprzyjać rozwojowi człowieka, ale sam rozwój bez hierarchii wartości nie ma sensu. Św. Augustyn powiedział: „Jeżeli Bóg w życiu jest na pierwszym miejscu, wszystko znajdzie się na właściwym miejscu”. Świadomość Bożej obecności jest tym co pobudza, ale i pomaga w realizacji, ponieważ nadaje sens każdego działania.Wakacje – dużo wolnego czasu na przemyślenia i realizację marzeń prowokuje do pytania – kim dla Ciebie i w Twoim...

(15.08.2022)

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Jedną z trzech największych uroczystości maryjnych - Wniebowzięcie NMP - Kościół katolicki obchodzi 15 sierpnia. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary. W Polsce i wielu krajach europejskich dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej. W kościołach święci się wówczas zioła, kwiaty i snopy dożynkowe. W sanktuariach maryjnych gromadzą się wielkie rzesze pielgrzymów. Na Jasną Górę przybywa ich corocznie kilkaset tysięcy. Wśród teologów nie było przez wieki zgodności, czy Maryja została wzięta do nieba za życia czy po śmierci. Dlatego też często używano sformułowania "zaśnięcie". W Kościele Wschodnim do dziś święto to jest nazywane Zaśnięciem albo...

(11.06.2022)

PIELGRZYMKA DO WIEDNIA I CZECH

PIELGRZYMKA DO WIEDNIA I CZECH

Pielgrzymka do Wiednia i Czech - 4 dni: 22 – 25 września 2022 WIEDEŃ, KAHLENBERG, WACHAU, MELK, KREMS, DÜRNSTEIN, BRNO W programie: Koncert w Złotej Sali MisikvereinDzień I Zbiórka uczestników o godz. 5:00 w wyznaczonym miejscu. Przejazd do Wiednia autostradą A1 przez Polskę, a następnie przez Czechy i Austrię. Wjazd na Kahlenberg – wzgórze w Lesie Wiedeńskim. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Wizyta w kościele polskim św. Józefa z salą pamięci poświęconej temu wydarzeniu. Panorama Wiednia z punktu widokowego imienia Stefanii na Kahlenbergu. Obiadokolacja, a po niej przejazd na nocleg do hotelu we Wiedniu. Dzień II Śniadanie. Spotkanie na Schwedenpl z polskojęzycznym przewodnikiem. Objazd...

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku