Aktualności


(31.03.2024)

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE

ZNACZENIE ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSAKażdy chrześcijanin wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, to znaczy przyjmuje prawdę, że trzeciego dnia po swojej śmierci Chrystus powstał z grobu żywy i chwalebny, i wiele razy, zanim wstąpił do nieba, ukazywał się swoim uczniom i przebywał z nimi. To wydarzenie potwierdza wiarygodność chrześcijaństwa. Nie na darmo św. Paweł napisał: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Postawił sprawę jasno: nie ma wiary w Chrystusa bez wiary w Jego zmartwychwstanie.Czym więc jest Zmartwychwstanie? Według nauki Kościoła, nie zaś opinii niektórych wierzących, Zmartwychwstanie jest przejściem Chrystusa, wraz z duszą i ciałem, od śmierci do innego życia poza czasem i przestrzenią (por. KKK 646). Cielesność...

(23.03.2024)

NIKEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

NIKEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Dziś Niedziela Palmowa – początek Wielkiego Tygodnia Liturgia Niedzieli Palmowej jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej, zwykle z podziałem na role, według jednego z 3 Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (Mękę Pańską wg św. Jana czyta się podczas liturgii Wielkiego Piątku). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane. W Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych. Mimo to...

(14.03.2024)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2024

(09.03.2024)

NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY

NOWENNA W INTENCJI OJCZYZNY

(12.03.2024)

DROGA KRZYŻOWA "ACH MÓJ JEZU"

DROGA KRZYŻOWA  "ACH MÓJ JEZU"
© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku