Ewangelizacja wizualna(04.11.2017)

W MODLITWIE ŁĄCZĄ SIĘ DWA ŚWIATY…

W MODLITWIE ŁĄCZĄ SIĘ DWA ŚWIATY…

Cmentarz to przestrzeń święta, bo łączy dwa światy: ziemski z Boskim. Wymowne stwierdzenia. Nasze babcie wiedzą, że dźwięk dzwonu jest czymś bardzo wymownym. Ale czy my wiemy, co przekazuje on swym biciem? Właśnie to, co jest wygrawerowane na dzwonie parafialnego kościoła w Zawichoście: „Głoszę chwałę Boga, zwołuję lud, gromadzę duchowieństwo, opłakuję zmarłych, przyozdabiam święta”. Również znaczące są napisy u wejścia na cmentarz. Warto przywołać jeden – ten, który widnieje na zabytkowej dzwonnicy, będącej bramą cmentarną w Wiślinie (na Żuławach Gdańskich): „Brama do Raju”. Jeden z pisarzy zauważył, że „cmentarz to ogród rajski, który nie odsłonił jeszcze swego oblicza”. Treść tych słów jest na tyle intrygująca, że wpisuje się w pamięć i zaprasza do refleksji. Myśl zatem,...


(06.10.2017)

Różaniec cudowną modlitwą

Różaniec cudowną modlitwą

(05.09.2017)

Dobry początek, zawsze z Jezusem

Dobry początek, zawsze z Jezusem

By poznać Jezusa, trzeba iść za Nim. Jezusa poznajemy idąc za Nim, a dopiero potem studiując Jego nauczanie – powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Papież zaznaczył, że Chrystus codziennie stawia nam pytanie, kim On dla nas jest, ale odpowiedź na nie możemy jedynie dać żyjąc jako Jego uczniowie. Ojciec Święty zaznaczył, że życie ucznia bardziej niż życie naukowca pozwala chrześcijaninowi prawdziwie poznać, kim jest dla niego Jezus. Chodzi o podążanie śladami Mistrza, gdzie mogą przeplatać się wspaniałe świadectwa, ale także niewierności, upadki i nowe impulsy, a nie tylko podejście intelektualne. Papież Franciszek wskazał na przedstawiony w Ewangelii (Mk 8,27-33) przykład Piotra, zarówno mężnego świadka, jak i nieprzyjaciela. Bowiem na pytanie Jezusa skierowane do apostołów: "Za kogo Mnie uważacie?"...


(31.07.2017)

Z BUKIETEM DOBRYCH CZYNÓW DLA NIEJ

Z BUKIETEM DOBRYCH CZYNÓW DLA NIEJ

Dar, bukiet dobrych czynów, który możesz złożyć Maryi niech będzie świadectwem, że pragniesz podjąć próbę nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią. Codzienne małe zwycięstwa składają się na coś wielkiego, pięknego – wielki kosz duchowych, dobrych czynów, kwiatów, diamentów dla Maryi. • CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO. Ewangelia na dziś – Bóg wyjaśnia nam życie przez swoje słowo. Każdego dnia podczas Mszy Św. czytamy inny fragment Pisma Św. W ten sposób patrzymy na nasze życie oczyma Boga i poznajemy, że jest ono historią zbawienia. • MODLITWA. Różaniec – przez tą modlitwę wejdziesz w tajemnice życia Jezusa i Maryi. Odmów choćby 10. Modlitwa z „Maryją ratuj człowieka” – to modlitwa w intencji tych, o których Bóg wie, że ich zbawienie jest zagrożone. Otocz swoją modlitwą jednego, znanego Bogu, człowieka....


(05.07.2017)

JEZUS - BÓG JEST OBECNY w przyrodzie...

JEZUS - BÓG JEST OBECNY w przyrodzie...

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usły-szano...” (Ps 19, 2-4) Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami, wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota za odprężeniem na łonie przyrody - gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda nas wabi swoim spokojem, naturalnością, dalą. Może nam ona dać jednak coś jeszcze: może nas ewangelizować. O objawiającej Boga mocy przyrody mówi nam Pismo Święte. Choćby w Księdze Wyjścia: zwyczajny krzak czy góra stają się miejscem objawienia Boga. W Ewangelii Marka (9, 2-8) szczyt góry staje się szczytem mistycznego przeżycia: Jezus objawia...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku