Ewangelizacja wizualna(02.06.2018)

TY JESTEŚ NADZIEJĄ NASZĄ

TY JESTEŚ NADZIEJĄ NASZĄ

Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny, Który czynisz cuda, Ty jesteś wielki, Ty jesteś najwyższy, Jesteś Królem wszechmogącym, Ojcze święty, Królu nieba i ziemi. Ty jesteś w Trójcy jedyny Pan Bóg nad bogami, Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro Pan Bóg żywy i prawdziwy. Ty jesteś miłością, kochaniem; Ty jesteś mądrością, Ty jesteś pokorą, Ty jesteś cierpliwością, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś bezpieczeństwem, Ty jesteś ukojeniem, Ty jesteś radością, Ty jesteś nadzieją naszą i weselem, Ty jesteś sprawiedliwością, Ty jesteś łagodnością, Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym, Ty jesteś pięknością, Ty jesteś łaskawością, Ty jesteś opiekunem, Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym, Ty jesteś mocą, Ty jesteś orzeźwieniem. Ty jesteś nadzieją naszą, Ty jesteś wiarą naszą,...


(31.03.2018)

Z JEZUSEM POWSTAŃ DO ŻYCIA

Z JEZUSEM POWSTAŃ DO ŻYCIA

(10.03.2018)

W BOLEŚCI MATKI NASZA OTUCHA

W BOLEŚCI MATKI NASZA OTUCHA

Siedem Boleści Matki Bożej. Boleść pierwsza: Przepowiednia Starca Symeona Boleść druga: Ucieczka do Egiptu Boleść trzecia: Pan Jezus zagubiony w Świątyni Boleść czwarta: Spotkanie na Drodze Krzyżowej Boleść piąta: Maryja u stóp Krzyża Boleść szósta: Pan Jezus na łonie swej Matki Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu i samotność Maryi. "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34a. 35). Tymi słowami prorok Symeon zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż. Przeżywanie tej tajemnicy towarzyszy chrześcijaństwu od początku jego dziejów. Oddawanie czci Matce Bożej Bolesnej swoimi korzeniami tkwi w Ewangelii i pierwszych wiekach...


(04.02.2018)

DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ MNIE

DUCHU ŚWIĘTY NAPEŁNIJ MNIE

Pismo Święte nie podaje nam gotowej modlitwy do Ducha Świętego. Mówi nam ono natomiast kim jest Duch Święty, jakie jest Jego posłannictwo, jaką spełnia rolę w całej historii zbawienia, oraz darach, którymi obdarza człowieka (1Kor 12 4-11). Z Biblii dowiadujemy się również, że Duch Święty odgrywa szczególną rolę w naszej modlitwie. Święty Paweł w swoich listach pisze, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami (RZ, 8,26) Za każdym razem kiedy zaczynamy się modlić wprowadza nas swoją łaską na drogę modlitwy. Skoro uczy On nas modlitwy, nie oznacza to, że nie można się modlić do Niego Samego. Kościół zachęca nas, abyśmy wzywali Ducha Świętego jako wewnętrznego nauczyciela modlitwy, dawcy darów...


(02.12.2017)

CZEKAM, BO ZAWSZE PRZYCHODZI

CZEKAM, BO ZAWSZE PRZYCHODZI

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg...; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Czas Adwentu jest szczególnym czasem odnajdywania dróg, które prowadzą do Boga. Ale też dostrzegania dróg, po których Bóg przychodzi do nas. Bóg przychodzi do człowieka na różne sposoby. Jest droga sakramentów. Bóg przychodzi do nas poprzez sakramenty. Bo jeśli przyjmujemy prawdę, że „tam, gdzie jest sakrament, tam jest Chrystus”, to Chrystus przychodzi do nas zawsze, kiedy przyjmujemy jakiś sakrament. A cóż to dopiero znaczy, gdy całe nasze dorosłe życie przeżywamy w sakramencie małżeństwa. Albo na przykład żyjąc świadomie sakramentem chrztu, który często przyjęliśmy jako małe dzieci. Jest też droga Pisma Świętego. Święty Hieronim powiedział kiedyś, że „Pismo Święte jest takim listem napisanym przez Pana Boga do człowieka”. Pan Bóg przychodzi do...


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku