Powtórka z katechizmu


(27.06.2019)

Jakie są skutki przyjęcia chrztu?

Jakie są skutki przyjęcia chrztu?

Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyli czyni ludzką naturę na nowo zdolną do odpowiedzi na ofiarowane przez Boga zbawienie. Dzięki niemu człowiek staje się członkiem Kościoła i dzieckiem Bożym oraz otwiera się przed nim droga do innych sakramentów. Zgodnie z wolą samego Boga chrzest jest konieczny do zbawienia. Jednakże wszyscy ci, którzy nie znając Kościoła lub nie mogąc do niego należeć, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą się zbawić, chociaż nie przyjęli chrztu.
(por. KKK 1257-1270).


(27.06.2019)

W jakim celu Chrystus ustanowił sakramenty?

W jakim celu Chrystus ustanowił sakramenty?

Wszystkie sakramenty mają na celu pomagać człowiekowi poprzez łaskę Bożą w codziennej drodze do osiągnięcia zbawienia. Niektóre z nich wyciskają na duszy niezatarte znamię (chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo). Przyjęte sakramenty umacniają nas w dążeniu do świętości, budują i umacniają wspólnotę ludzi wierzących, a także pouczają - pogłębiają naszą wiarę (z każdym sakramentem związana jest odpowiednia nauka). Sakramenty służą również do wyrażania wiary na zewnątrz. Poprzez ich przyjmowanie dajemy świadectwo o naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła.
(por. KKK 1122-1126).


(27.06.2019)

Czy indywidualny sakrament pokuty jest konieczny?

Czy indywidualny sakrament pokuty jest konieczny?

Jak czytamy w Piśmie świętym, Chrystus rzekł do apostołów: "Weźmijcie Ducha świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J 19,22-23). Chrystus wyraźnie wiąże władzę odpuszczania grzechów z kapłaństwem. Każdy grzech zadaje potrójną ranę; grzesznik rani samego siebie, innych ludzi oraz Boga. Grzech - szczeólnie ciężki - oddala człowieka od Boga i niszczy w jego sercu miłość. Relację z Bogiem można naprawić tylko przez indywidualny kontakt z Chrystusem w sakramencie pokuty. Warunkami dobrej spowiedzi są: rachunek sumienia, żal za grzechy (wypływający z wiary i miłości), mocne postanowienie poprawy, szczere wyznanie swoich win oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
(por. KKK 1420-1498).


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku