Powtórka z katechizmu


(27.10.2019)

Dlaczego Jezus umarł za nas?

Dobrowolna ofiara Jezusa Chrystusa była wypełnieniem woli Ojca, który posłał Go, aby nas zbawić. źródłem tej ofiary jest miłość Boga do człowieka, miłość życzliwa i wyprzedzająca nasze zasługi. Bóg bowiem umiłował człowieka pomimo jego grzechów, a najpewniejszym wyrazem Jego nieskończonej miłości stała się niewinna i ostateczna ofiara Jego Syna. Ona jako jedyna daje łaskę odkupienia dostępną wszystkim, którzy pragną ją przyjąć. Chrystus bowiem cierpiał i umarł za nas wszystkich.

(por. KKK 599-605)


(27.10.2019)

Jakie są owoce przyjmowania Komunii świętej?

Jakie są owoce przyjmowania Komunii świętej?

Komunia święta pogłębia zjednoczenie z Chrystusem, dokonuje w sposób cudowny w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu doczesnym: odżywia, dodaje sił, umacnia na drodze do zbawienia. Chroni człowieka przed grzechem, ponieważ moblizuje do oczyszczania serca w sakramencie pokuty, oraz napełnia łaską łatwiejszego odpierania pokus. Komunia święta gładzi grzechy powszednie i umacnia w człowieku miłość do Boga, uzdalniając równocześnie do uczynków miłości wobec bliźnich. Eucharystia umacnia wspólnotę Kościoła.

(por. KKK 1391-1401)


(27.10.2019)

Czy sakramenty są zawsze skuteczne?

Czy sakramenty są zawsze skuteczne?

Godnie (czyli w stanie łaski uświęcającej) przyjęty sakrament jest zawsze skuteczny, ponieważ został ustanowiony przez samego Boga i za każdym razem sprawcą działania sakramentu jest Duch święty. Sakramenty działają przez sam fakt, że zostały spełnione odpowiednie - te same od czasów apostolskich - czynności liturgiczne. Na działanie sakramentu nie ma wpływu osobista dyspozycja udzielającego, ale postawa przyjmującego. Niegodne przyjmowanie któregoś z sakramentów nazywamy świętokradztwem.

(por. KKK 1127-1129)


(27.10.2019)

Skąd znaki i symbole w sakramentach?

Skąd znaki i symbole w sakramentach?

Do istoty liturgii sakramentalnej należą konkretne znaki (słowa, symbole,gesty, czynności). W całej historii zbawienia Bóg komunikuje się z człowiekiem za pomocą zrozumiałych dla niego, znanych z natury i codziennego życia znaków. Kościół, czerpiąc z Pisma świętego, od czasów apostolskich przyjmuje znaki Przymierza oraz te, których używał Chrystus, i na Jego polecenie, Jego mocą udziela nam potrzebnych do życia i zbawienia łask.

(por. KKK 1145-1152)


(27.10.2019)

Dlaczego Msza święta w niedzielę?

Dlaczego Msza święta w niedzielę?

Od samego początku istnienia Kościół spotyka się "pierwszego dnia po szabacie" w pierwszym dniu tygodnia na "łamaniu chleba", świętując dzień zmartwychwstania Jezusa na Eucharystii. Zmartwychwstanie stanowi główną prawdę chrześcijaństwa i zawiera w sobie cały jego sens. Po dzień dzisiejszy sprawowanie Eucharystii trwa w Kościele w takiej samej podstawowej formie. Trzecie przykazanie Boże zobowiązuje nas do uczczenia dnia świętego, którym jest niedziela, zaś przypominają nam o tym przykazania kościelne.

(por.KKK 1341-1344; 1384-1390).


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku