Aktualności


(01.03.2017)

ŚRODA POPIELCOWA - WYJĄTKOWY DZIEŃ

ŚRODA POPIELCOWA - WYJĄTKOWY DZIEŃ

Dlaczego lubię Popielec? Ryzykowne pytanie. Może lepiej brzmiałoby: „Czy lubię Popielec?”. W końcu dzień ten ma w sobie wiele elementów, za którymi ludzie nie przepadają. Na przykład przypomnienie, że skończył się karnawał i znów rozpoczyna się Wielki Post. A jednak można polubić ten dzień. Najpierw dlatego, że jest zupełnie inny niż pozostałe dni w roku. Nie zobowiązuje do udziału we Mszy św., a gromadzi w kościołach — mimo że jest normalnym dniem pracy — tłumy porównywalne do najważniejszych świąt chrześcijańskich. Nie wiadomo jak to zjawisko wytłumaczyć. W tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych, za pomocą której co roku układany jest kalendarz, zajmuje miejsce wśród uroczystości (Narodzenia Pańskiego, Objawienia, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Niedziel Adwentu, Wielkiego Postu,...

(25.02.2017)

50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

50. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU

Cel Kongresu Ograniczenie spożycia alkoholu — promocja trzeźwości i abstynencji. Dlaczego Kongres jest potrzebny? Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego. Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości. Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o...

(11.02.2017)

PRZYGOTOWANIE DO 100-LECIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

PRZYGOTOWANIE DO 100-LECIA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

Pierwsze objawienie się anioła dzieciom w Loca do Cabeco w górach, dokąd codziennie udawały się ze swoją trzódkę. Były to: Łucja (10 lat) i jej kuzyni: Franciszek (9 lat) i Hiacynta (7 lat). Zatrwożonym dzieciom anioł powiedział: „Nie bójcie się, jestem Aniołem pokoju… Módlcie się razem ze mną: Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię! Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają„. Kilka miesięcy później, gdy dzieci były razem przy studni, anioł ukazał się im po raz drugi i powiedział: „Co robicie? Módlcie się, módlcie się wiele! Najświętsze Serca Jezusa i Maryi mają względem was zamiary pełne miłosierdzia… Ofiarowujcie nieustannie Zbawicielowi wasze modlitwy i ofiary… jako wynagrodzenie za tyle grzechów, jakimi...

(04.02.2017)

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

(01.02.2017)

OFIAROWANIE PAŃSKIE, Matki Bożej Gromnicznej

OFIAROWANIE PAŃSKIE, Matki Bożej Gromnicznej

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu. Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami....

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku