Ogłoszenia


Program Funkcjonalno-Użytkowy:Wymiana oświetlenia i termomodernizacja budynku kościoła

Program Funkcjonalno-Użytkowy
Wymiana oświetlenia i termomodernizacja budynku kościoła oraz domu katechetycznego Parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku

Dokumenty:

  1. Program funkcjonalno-użytkowy
  2. Formularz ofertowyy
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Zapytanie ofertowe
© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku