Modlitwy


(2019-09-26)

MODLITWA PRZED WEJŚCIEM DO INTERNETU

Wszechmocny i wieczny Boże, który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo i poleciłeś nam szukać, przede wszystkim, tego co dobre, prawdziwe i piękne, szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, pomóż nam, błagamy Ciebie, przez wstawiennictwo Św. Izydora, biskupa i doktora Kościoła, abyśmy podczas naszych wędrówek w Internecie kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Izydorze, módl się za nami!

© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku